Sól przemysłowa

Sól przemysłowa

Sól przemysłowa jest produktem pochodzącym z roztworu soli pochodzącego z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej. Zazwyczaj występuje w większych bryłkach. Jej barwa to lekko przybrudzona biel.

Sól przemysłowa ma szerokie zastosowanie w:

Wykorzystanie soli przemysłowej

Firmy decydujące się na zakup soli przemysłowej w naszym sklepie powinny pamiętać o tym, że produkt należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Najlepiej, żeby były to specjalne budynki magazynowe. Worki z solą nie powinny być zaś przechowywane pod wiatami i na składowiskach. Sól przemysłową należy zabezpieczyć przed działaniem wody i innych czynników atmosferycznych. Podczas transportu i przechowywania należy chronić jej opakowanie przed uszkodzeniem. Takie środki ostrożności gwarantują, że produkt nie straci swoich cennych wartości i będzie mógł być wykorzystany na szeroką skalę. W produkcji chemicznej sól warzona wykorzystywana jest między innymi do wytwarzania produktów zmiękczających i uzdatniających wodę oraz otrzymywania środków do zmywarek. Jest niezbędna do produkcji sody, chlorku oraz wodorotlenku sodu. Występuje także w barwnikach. Zapraszamy producentów działających w branży przemysłowej do zakupu naszych produktów.